Referat fra Generalforsamling 17.02.20

 

ØVRE GLEINÅSEN VEL

 Referat generalforsamling 17.februar 2020

Saker:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjennelse av innkalling til generalforsamlingen
 3. Styrets årsberetning for 2019
 4. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2019
 5. Budsjettforslag for 2020
 6. Fastsettelse av medlemskontingent
 7. Godtgjørelse til styret og revisor
 8. Valg
 9. Innkomne saker: Sittebenker ved vanntårnet

Tennisbane på ballplassen

 

Tilstede: 21 husstander, 2 fullmakter

 1. Bent Carlén valgt til møteleder.
 2. Innkallingen godkjent.
 3. Bent Carlén gjennomgikk årsberetningen. Se vedlegg på nettsiden. Årsberetningen godkjent.
 4. Regnskapet ble gjennomgått. Revisor Hans Otto Haavik kom med noen kommentarer om budsjettet. Regnskapet godkjent.
 5. Budsjettforslaget godkjent.
 6. Fastsettelse av medlemskontingent: 19 av 23 var for forslaget om å gå opp 50 kr mer i medlemskontingenten. Forslaget godkjent.
 7. Godtgjørelsen til styret og revisor blir som før.
 8. Valg: Alle i styret er på valg, men de som er i styret nå ønsker å fortsette. Flere har meldt interesse, så Bent tar kontakt med de interesserte. Styret trenger en til..  ? Muri valgt styret. ØGV trenger revisor, da Haavik ønsker avløsning. (Han kan være reserve hvis vi ikke finner en ny) Arnulf Lemme nevnes. (Han er ikke tilstede på møtet) Han er revisor, og kontaktes. Er det noen som ønsker denne jobben, ta kontakt med Bent.

Eventuelt

Nettsiden: gleinaasen.no er i bruk og på facebooksiden til Gleinåsen ligger også en del info ute.

Forskjønnelse av åsen blir ønsket, fine benker med blomster er ønsket.

 

 

To innkomne saker til avstemning:

 • Det er ønske om sittebenk på vanntårnet eller andre steder på åsen: 15 av 23 stemte for sittebenker

Det ser ut til at vi kan få ordnet 3 benker; evt på vanntårnet, på toppen av Almebakken eller/og på toppen av slalåmbakken

Tillatelse fra grunneier må innhentes først.

 

 • Forslag om etablering av tennisbane på ballplassen: 10 av 23 var for tennisbane

Forslaget nedstemt.

 

Henvendelser fra medlemmene:

 • Vårdugnaden kan gjerne være litt lengre og man må legge inn ballplassen som et forbedringspotensiale
 • Veibredden er smal flere steder, og bør økes ved bl.a. å fjerne busker o.l. før det kommer ny asfalt.
 • Mange har mistet vanntrykket her på åsen

 

Ref. Katarina Aasgård