Informasjon til eiendomsmeglere

Informasjon til eiendomsmeglere/foretak som selger boliger i Røykenområdet:

Boligene har obligatorisk medlemskap i Velet og dette er tinglyst på alle eiendommer. I forbindelse med kjøp av bolig ønsker vi derfor at dette blir gjort oppmerksom på i salgssoppstillingen på samtlige boliger som blir satt til salgs / blir kjøpt på Øvre Gleinåsen. Dette omfatter følgende veier: Barlindveien, Bjørnstadveien, Einerlia, Furulund, Gleinåsveien, Granliveien, Konglestien, Lyngåsveien, Mosebergveien, Nedre Gleinåsen, Rognliveien, Seljefaret.

Informasjon om Øvre Gleinåsen Vel:

Øvre Gleinåsen Vel er en boligeierforening for 236 husstander på øvre del av Gleinåsen boligfelt i Røyken. Velforeningen administreres av et styre, valgt på foreningens årlige generalforsamling. Foreningen har et sett av vedtekter som regulerer foreningens drift. Vedtak som fattes på en av foreningens generalforsamlinger binder alle medlemmer, også økonomisk, til å følge vedtaket.

Medlemmer som selger sin eiendom plikter å melde eierskiftet til foreningens kasserer samt opplyse megler og ny eier om det pliktige medlemskapet.

Styret oppfordrer medlemmene til å slutte opp om dugnader, årsmøter og annen aktivitet igangsatt av styret for Velet beste.

Medlemskontingenten brukes til dekning av vedlikehold/oppgradering av lekeplass, ballplass, fellesareal, tenning av julegrana, poser til barna, gløgg og musikk. Innkjøp av drikke, pølser til grilling i forbindelse med vårdugnaden. Det leies også inn container for hageavfall som medlemmene kan benytte seg av.

Medlemskontingent, oppdaterte vedtekter, protokoller etc finnes under Medlemsinfo-menyen.