Velavgift purringer

Purringer inkludert gebyr vil bli sendt ut for ikke betalte velavgifter innen kort tid. Betal nå, folkens, og slipp gebyr.

eFakturaer sendt ut

Til alle dere som har sendt inn ønske om eFaktura istedetfor papirfaktura m/gebyr: I løpet av dagen i dag skal du ha mottatt eFaktura. Si fra til Kasserer-eposten eller telefon dersom ikke mottatt.

Asfaltering

Nå har vi fått svar fra Viva om asfalteringen på Gleinåsen. Viva holder nå på med et forprosjekt for sanering av vann og avløp (kloakkrammeplanen). De ser asfalteringen i sammenheng med dette. Her er utdrag av svaret:

…..forprosjektet vil sannsynligvis være ferdig til høsten. Da vil vi få mer detaljer rundt når og hvordan saneringen skal foregå.
……….
Dersom det etter dette forprosjektet besluttes at saneringen skal iverksettes innen kort tid, må vi se nærmere på hvilke veier som først vil bli berørt, og hvilke veier som sist vil bli berørt av saneringen.
Da kan vi vurdere om vi skal iverksette asfaltering på de veiene som vil bli berørt sist i prosjektet, dersom prosjektet tar lang tid. Dersom noe av saneringen kan gjennomføres uten å grave i veien kan asfaltering iverksettes på disse veiene i 2020.

…….. vi vil få et klarere svar allerede til høsten.

Styret vil følge opp dette.