Stenging av Grettefjellveien (nedre del)

Til orientering.

Grettefjellveien (nederste del) blir stengt for gjennomkjøring igjen på mandag 29.04.24 for fjerning av asfalt og fortau.

Nedre Gleinåsen vil fortsatte å holde stengt for gjennomkjøring.

Omkjøring vil bli skiltet, myke trafikanter vil komme seg trygt forbi.

Se kart under for ca. område som vil bli stengt., ingen avkjørsler til private eiendommer blir direkte berørt.

Spørreskjema til beboere i Øvre Gleinåsen Vel

Det ble på generalforsamling i februar 2024 stemt over et forslag som var kommet inn fra beboere på åsen. Forslaget omhandler

1. Utredning av muligheten for nedgraving av kabler som er i luftstrekk på Gleinåsen.

2. Utredning av muligheten for å samkjøre utskifting av anboringsklammere for de beboerne som måtte ønske dette, og helst i samkjøring med Vann- og Avløpsprosjektet som går på åsen fram til 2025. Se referatet fra generalforsamlingen på www.gleinaasen.no for detaljer.

Det ble besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal utrede forslaget og presentere dette for avstemming i en ekstraordinær generalforsamling.

Arbeidsgruppen består av:

  • Edvin Gunnerud, Gleinåsveien 8
  • Roger Lauritsen, Gleinåsveien 18
  • Terje Dag Johansen, Einerlia 14

Gruppen rapporterer til styret i velforeningen, og resultatene fra kartleggingsarbeidet vil presenteres her på velets nettsider.

Gruppen starter informasjonsinnhenting via spørreskjema sendt på mail til de beboere styret har mailadressen til, og i postkassen til de øvrige.

Spørreskjema til beboere i Øvre Gleinåsen Vel