VA-prosjektet: Oppstart av arbeid i Seljefare

Følgende infobrev angående oppstart av arbeid i Seljefaret er sendt digitalt til alle huseiere i Seljefaret. Det vil også legges i postkassa deres i løpet av dagen i dag. Det forventes oppstart i uke 11, dvs 11.03.2024.

Midlertidige parkeringsplasser
Det skal etableres midlertidige parkeringsplasser med mulighet for lading. Det blir
noen reserverte plasser merket med skilt. Plassene er beregnet kun for de berørte
huseierne i denne fasen. Se første side av dette brevet.

Oppstart av arbeid i Seljefaret(veddlegg her)