Status velkontingent

Pr i dag er det 43 forfalte velkontingenter. Anmoder alle om å betale før inkassovarsel inkl gebyr kommer over påske.

Ta kontakt med kasserer dersom du har spørsmål, problemer med KID, eller trenger en betalingsplan.