Øvre Gleinåsen Vel har fått facebookside

Øvre Gleinåsen Vel har fått facebookside i samarbeid med facebookgruppa Geinåsen. Vår facebookside/gruppe er en lukket gruppe for de som bor på Gleinåsen, fortrinnsvis de som er medlemmer av vellet, men folk som leier her er også velkomne til å melde seg inn og kommentere.

Når vi har sammenlignet acebookinformasjonen til de som har søkt, og fått godkjenning som medlem med listene til kasserer, ser det ut til at noen som ikke bor på Gleinåsen er meldt inn i facebookgruppa gjennom venner. Vi gjør ikke noe med det nå, men kommer til å være strengere, bl.a. å be om adresse før godkjenning heretter.

Forøvrig er det mye nyttig informasjon å få både fra sidene til Øvre Gleinåsen Vel, og Gleinåsen.

Følg med !