Generalforsamling

Årets generalforsamling blir 15. februar 2017 klokken 19:00 på Røyken Ungdomsskole.

Innkalling blir utlevert mot slutten av januar, men vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at innspill fra medlemmer må mottas innen utgangen av januar. Fra vedtektene: «Generalforsamlingen må behandle spørsmål som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, dersom det fremsettes krav herom innen utgangen av januar måned.»