Status i kabelsaken II

Vi har i dag hatt møte med Viken Fiber/altibox. Etter gjennomgang av vårt anlegg på Gleinåsen, så vil det bli satt i gang ny fiberinstallasjon. Det er mye rør i bakken, men der traseen ikke er gravd ut blir det gravd nye grøfter. Det blir også tilrettelagt slik at når neste etappe starter med Energi1, kommunens gatelys og eventuelt Telenor, så skal det være mulig å bruke samme trase.

Denne prosessen er ikke ment og integreres med noen av de andre aktørene nå, det er heller ikke sikkert at føringsveien blir den samme som den Energi1 kommer til å ta. Dessuten vil sannsynligvis grøften som fiberen legges i være for grunn i forhold til kravet til Energi1.

Viken Fiber må få gravetillatelse fra kommunen, men dette regner de med at er en formalitet. Når dette er i orden, vil prosessen starte. Viken fiber regner med at det nye nettet vil være ferdig i løpet av november måned.

Entreprenøren vil kontakte hver enkelt beboer for å få en så smidig fremføring som mulig til boligen.

Det vil bli utsend brev fra Viken Fiber til alle abonnentene om mulighet for å tilknytte seg det nye fibernettet.

Viktig for alle eksisterende BOF/altibox kunder som i dag har gammelt koaxnett, dette blir avviklet innen utgangen av 2015. Den som ikke har tegnet seg på listen over det nye fibernettet, vil måtte skaffe seg TV signaler fra andre leverandører.

Geir Iversen, Nestleder Øvre Gleinåsen Vel