Referat fra styremøte 10. mars 14

Referat fra styremøtene blir heretter lagt ut på disse nettsidene. De kan finnes under menyen som heter Medlemsinfo – Møteplan og referater.

Referat fra generalforsamlingen kommer ganske snart.