Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling for Øvre Gleinåsen Vel

Torsdag 20.februar 2014 kl. 19.00

Sted: Møtesal på brannstasjonen

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Godkjennelse av innkalling til generalforsamlingen.
3. Styrets årsberetning for 2013
4. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2013
5. Budsjettforslag for 2014
6. Fastsettelse av medlemskontingent.
7. Godtgjørelse til styret og revisor.
8. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret.
9. Valg.
10. Innkomne saker.

Styrets årsberetning og regnskap kan leses på velets hjemmesider www.gleinaasen.no Blir lagt ut der i løpet av uke 6. Om noen ønsker papirutgave ta kontakt med Elisabeth på 91367322

Når generalforsamlingen er hevet vil det bli informasjon om:
• infrastrukturprosjektet/kabelprosjekt. Se hjemmesider.
• innkommet forslag om hundegård. Dette ble ikke tatt opp som sak på generalforsamling da styret mener saken var for svakt utredet.