Oppdatering snegleaksjon

Sammendrag av teksten nedenfor: Operasjon Sneglekverk er utsatt til eggene begynner å klekkes førstkommende vår. Giften er mest effektiv når sneglene er små.

Oppsummering fra informasjonsmøtet 29.august:

Ca.50 representanter fra velforeninger, veilag og Hagelag møtte opp på informasjonsmøte på Røyken rådhus torsdag 29.august.

”Sneglekiller” Kai Ekstrøm fra Nedre Høn vel holdt et informativt innlegg om brunsneglebekjempelse.

Han pratet varmt om Nemaslug og kannibalmetoden, som går ut på å drepe brunsneglene med økologiske parasitter,(Nematoder). Disse parasittene finnes i naturen og er IKKE skadelige for planter, oss eller husdyr. Metoden er anbefalt av Det Norske Hageselskap og Bioforsk på Ås.

I utgangspunktet hadde Røyken planlagt å ha en høstkampanje. Etter flere års erfaringer, anbefaler Ekstrøm at vi utsetter bruk av Nemaslug til våren. Han sier videre at Bioforsk har kommet frem til at Nemaslug virker best når sneglene er små. Han viste til sneglens syklus. Det er nå på høsten, fra august til oktober, at eggene legges og de små larvene kommer opp til overflaten til våren når varmen kommer. Hver snegl kan legge inntil 400 egg. Han oppfordret derfor til både å plukke og drepe snegler og å gå på jakt etter egg. Se nyttig fakta i folder fra Bioforsk.

På grunnlag av denne informasjonen velger vi i Røyken å utsette Brunsneglekampanjen til våren. Kommunen vil gå til innkjøp av Nemaslug og fordele dette til kontaktpersoner i deltakende vel og lag.

Vi vil så tidlig som mulig gå ut med ny informasjon og invitasjon til deltakelse.
Ca. 40 velforeninger, veilag og hagelag har meldt sin interesse og står på listen til prosjektet.
Vi ønsker at flere vel og lag melder seg. Send en e-post til postmottak@royken.kommune.no med navn på vel/lag og kontaktperson.

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å fortsette med å plukke og drepe snegler slik mange av dere allerede gjør.

Linker til mer informasjon og brosjyrer finnes her:

Asker velforbund, Sneglekrigen
Bioforsk

Kai Ekstrøm, kan kontaktes på e-post: kai@fladby.no