Opprustning av lekeplassen

De fleste har vel fått med seg at det foregår en opprustning av lekeplassen. Det er fylt på mer sand, deler av gjerdet er fornyet, og nå har materialene til lavo/hytte/gapahuk kommet.

Her er bilde av hytta

 

Velavgift purringer

Purringer inkludert gebyr vil bli sendt ut for ikke betalte velavgifter innen kort tid. Betal nå, folkens, og slipp gebyr.

Hagerydding

Selv om det ikke blir noen vårdugnad i år, vil det bli satt ut containere på tre steder på åsen:
  • Krysset Gleinåsveien/Almebakken
  • Krysset Almebakken/Mosebergveien, evt. Almebakken/Grettefjellveien
  • Krysset Grettefjellveien/Granliveien
Vi understreker at containere BARE skal brukes til HAGEAVFALL !!
Hvis noen kaster annet enn hageavfall, vil det bety store utgifter for vellet.
Containerne vil bli satt ut 15.april og blir stående til 20.april.
Så til slutt ønsker vi alle en God Påske !🐣🐣🐣

 

eFakturaer sendt ut

Til alle dere som har sendt inn ønske om eFaktura istedetfor papirfaktura m/gebyr: I løpet av dagen i dag skal du ha mottatt eFaktura. Si fra til Kasserer-eposten eller telefon dersom ikke mottatt.

Kabler, kloakk og asfaltering

 

Som nevnt på generalforsamlingen, har vi prøvd å komme i kontakt med kommunen vedr. asfaltering og tidsplan for evt. mulighet for å få lagt strømkabler etc. i bakken.  Da vi var Røyken kommune hadde vi kontakt med Viva om saken, og fikk til svar at asfaltering måtte vente på at man skulle grave opp for å fornye vann og avløpssystemet.

Nå har vi fått tilbakemelding fra Asker kommune:

Vann og avløp:

Kommunen skal lage temaplan i tredje kvartal i år. Usikkert om de vil grave opp eller bruke såkalt strømpe, altså inne eksisterende rør. Gleinåsen vil ligge langt framme i prioriteringen. Tidshorisont: 4 år til ferdigstillelse.
Uansett vil graving eller ikke ha konsekvenser for kabler i bakken fordi det er usikkert om vann og kloakk kan legges i samme grøft som strøm og tele.

Asfalt:
Når det gjelder asfalteringen er det mulighet for at det kan gjøres i løpet av året fordi det vil ta for lang tid å vente på ferdigstilling av vann og avløp.