Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling for Øvre Gleinåsen Vel

Mandag 22.oktober 2018 kl. 19.00

Sted: Midtbygda skole i storsalen

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
a. A: Valg av møteleder
b. B: Valg av sekretær

2. Godkjennelse av innkalling til ekstraordinær generalforsamlingen

3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

4. Valg av tellekorps

5. Avstemning om Snøbrøyting av parkeringsplasser, som igjen vil medføre økning av velkontingent med kr. 300,-/husstand

Flyer

Vårdugnad 15 mai

Snøen er forsvunnet og våren er her, er du klar for å ta i et tak?

Årets dugnad avholdes tirsdag 15. mai. Vi møtes på lekeplassen klokken 17:30 og fordeler oppgaver derfra. Alle oppfordres til å jobbe seg ut fra sine egne gater. Vi skal også rydde og ordne på selve lekeplassen. Fint om alle tar med seg egne hageredskaper og gjerne trillebårer. Det settes ut en container på toppen av lekeplassen, en nedenfor lekeplassen og en i krysset Granliveien/Bjørnstadveien. Alt som klippes/rakes/kostes på fellesområdene kastes her (restavfall skal ikke i disse containerne).

Vi vil også gjennomføre årets første snegleaksjon, utdeling av sneglemiddel vil være på lekeplassen fra 17:30-20:00

Vi tenner grillene og serverer pølser og noe å drikke fra ca. 18:30.

Møt opp med godt humør og arbeidslyst, så vi får det fint her på åsen til konfirmasjoner og 17. mai. Dette er også en super anledning til å bli kjent med naboer.

I år har vi noen ”større” jobber som helst skal gjøres på dugnaden. Dette er bl.a.

  • Rydde stier
  • Male/ reparere oppslagstavle
  • Rydde på lekeplassen
  • Stripse og løfte matter på lekeplassen
  • Fikse gjerdet på lekeplassen med ståltråd
  • Fikse noen mangler på lekestativene på lekeplassen
  • Rydde parkering ved Gleinåsveien-Barlindveien

Dersom du har lyst å melde din interesse rundt noe av dette på forhånd, kan du sende en mail til leder@gleinaasen.no eller ringe Geir på 916 37 747.

Styret

Status velkontingent

Pr i dag er det 43 forfalte velkontingenter. Anmoder alle om å betale før inkassovarsel inkl gebyr kommer over påske.

Ta kontakt med kasserer dersom du har spørsmål, problemer med KID, eller trenger en betalingsplan.