Parkering

For en tid siden var vi i kontakt med Asker kommune om parkeringen på åsen.

De har nå vært på befaring, og vi har fått følgende tilbakemelding:

«Det blir tatt noen trafikksikringsgrep i veien i form av at vi nå skal være litt mer synlige med våre trafikkbetjenter i området og informere både med lapper og muntlig.

Etter dette tar vi vurderingen om at vi innfører sone parkering forbudt, fartsdemper etc. er riktig i dette området.

Dette kommer til å skje dynamisk, da det er noen regler og vurderinger vi må følge.»

 

Ny meny – Lenker

Nå har vi opprettet en ny meny: Lenker

Foreløpig er det lagt inn lenke til Asker kommunes hjemmesider.

Mer kommer etterhvert. Tar gjerne imot forslag til flere lenker.

Generalforsamling 17.02.

Velkommen til generalforsamling

Mandag 17.02. kl.19.00 på Midtbygda skole, storstua

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjennelse av innkalling til generalforsamlingen
  3. Styrets årsberetning for 2019
  4. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2019
  5. Budsjettforslag for 2020
  6. Fastsettelse av medlemskontingent
  7. Godtgjørelse til styret og revisor
  8. Valg
  9. Innkomne saker