Regnskap og årsberetning for 2012

Har lagt ut innkalling til generalforsamling og valg til styret (jfr brev alle medlemmene skal ha fått i postkassen) og årsberetning for 2012 under «Medlemsinfo»: «Møteplan og referater». Har også lagt ut regnskapet for 2012, som kan finnes under menyen «Medlemsinfo»: «Økonomi».

Nye sider for gleinaasen.no

Har laget nye sider for gleinaasen.no.  Satser på å få lagt inn relevant informasjon innen kort tid.

Hvis du som leser dette er med i velforeningen og ønsker å ha mulighet til å legge ut informasjon her: Send en epost til