Oppdatering snegleaksjon

Sammendrag av teksten nedenfor: Operasjon Sneglekverk er utsatt til eggene begynner å klekkes førstkommende vår. Giften er mest effektiv når sneglene er små.

Oppsummering fra informasjonsmøtet 29.august:

Ca.50 representanter fra velforeninger, veilag og Hagelag møtte opp på informasjonsmøte på Røyken rådhus torsdag 29.august.

”Sneglekiller” Kai Ekstrøm fra Nedre Høn vel holdt et informativt innlegg om brunsneglebekjempelse.

Han pratet varmt om Nemaslug og kannibalmetoden, som går ut på å drepe brunsneglene med økologiske parasitter,(Nematoder). Disse parasittene finnes i naturen og er IKKE skadelige for planter, oss eller husdyr. Metoden er anbefalt av Det Norske Hageselskap og Bioforsk på Ås.

I utgangspunktet hadde Røyken planlagt å ha en høstkampanje. Etter flere års erfaringer, anbefaler Ekstrøm at vi utsetter bruk av Nemaslug til våren. Han sier videre at Bioforsk har kommet frem til at Nemaslug virker best når sneglene er små. Han viste til sneglens syklus. Det er nå på høsten, fra august til oktober, at eggene legges og de små larvene kommer opp til overflaten til våren når varmen kommer. Hver snegl kan legge inntil 400 egg. Han oppfordret derfor til både å plukke og drepe snegler og å gå på jakt etter egg. Se nyttig fakta i folder fra Bioforsk.

På grunnlag av denne informasjonen velger vi i Røyken å utsette Brunsneglekampanjen til våren. Kommunen vil gå til innkjøp av Nemaslug og fordele dette til kontaktpersoner i deltakende vel og lag.

Vi vil så tidlig som mulig gå ut med ny informasjon og invitasjon til deltakelse.
Ca. 40 velforeninger, veilag og hagelag har meldt sin interesse og står på listen til prosjektet.
Vi ønsker at flere vel og lag melder seg. Send en e-post til postmottak@royken.kommune.no med navn på vel/lag og kontaktperson.

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å fortsette med å plukke og drepe snegler slik mange av dere allerede gjør.

Linker til mer informasjon og brosjyrer finnes her:

Asker velforbund, Sneglekrigen
Bioforsk

Kai Ekstrøm, kan kontaktes på e-post: kai@fladby.no

Snegleaksjon!

Øvre Gleinåsen Vel er påmeldt en kampanje i Røyken, i kampen mot brunskogsneglene.

Mer informasjon kommer senere, men vi trenger frivillige som kan være med på å legge ut gift. Hvis du kan tenke deg å være med: Kontakt Elisabeth Westersund på tlf 91367322, evt epost styret@gleinaasen.no

Brunskogsnegle

Årets dugnad vel overstått!

Etter 140 pølser og 12-13 flasker brus/farris var alle munner mette. Det ble kastet 10 sekker søppel fra trappen mellom Granliveien og Bjørnstadveien, det ble raket og ryddet på lekeplassen, og taket på lekehuset er nesten ferdig reparert.

Takk til alle som stilte opp på dugnaden, og spesielt de som var med komposteringsbilen på mandag!

2013-05-07 Rydding 2

2013-05-07 Rydding 1

2013-05-07 Lekehus 2

2013-05-07 Lekehus 1

2013-05-07 Grilling

Kompostbil og dugnad 6. og 7. mai 2013

Årets avfallsbil kommer mandag 6. mai. Den starter klokken 17:00 i Granliveien. Vi oppfordrer alle som har anledning til å hjelpe til med å kaste sitt eget haveavfall.

Årets dugnad avholdes tirsdag 7. mai 2013. Vi møtes på lekeplassen klokken 17:30. Grillen tennes halv syv.

Ta gjerne med egne haveredskaper.

Regnskap og årsberetning for 2012

Har lagt ut innkalling til generalforsamling og valg til styret (jfr brev alle medlemmene skal ha fått i postkassen) og årsberetning for 2012 under «Medlemsinfo»: «Møteplan og referater». Har også lagt ut regnskapet for 2012, som kan finnes under menyen «Medlemsinfo»: «Økonomi».

Nye sider for gleinaasen.no

Har laget nye sider for gleinaasen.no.  Satser på å få lagt inn relevant informasjon innen kort tid.

Hvis du som leser dette er med i velforeningen og ønsker å ha mulighet til å legge ut informasjon her: Send en epost til