Årets kompostbil og dugnad

Årets avfallsbil kommer mandag 28. april. Den starter klokken 17:00 i Granliveien. Vi oppfordrer alle som har anledning til å hjelpe til med å kaste sitt eget hageavfall.

Årets dugnad avholdes tirsdag 29. april. Vi møtes på lekeplassen klokken 17:30 og fordeler oppgaver derfra. Mat serveres halv syv på lekeplassen.

Ta gjerne med egne hageredskaper.

Referat fra styremøte 10. mars 14

Referat fra styremøtene blir heretter lagt ut på disse nettsidene. De kan finnes under menyen som heter Medlemsinfo – Møteplan og referater.

Referat fra generalforsamlingen kommer ganske snart.

Oppdateringer på epost

Nå har du mulighet for å registrere epostadressen din og få oppdateringer hver gang det legges ut et nytt innlegg på gleinaasen.no. Se nedover i menyen til venstre: «Abonner på nettstedet via epost».

Det er også mulig å bruke RSS-abonnement. Lenken er da http://www.gleinaasen.no/feed/

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling for Øvre Gleinåsen Vel

Torsdag 20.februar 2014 kl. 19.00

Sted: Møtesal på brannstasjonen

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Godkjennelse av innkalling til generalforsamlingen.
3. Styrets årsberetning for 2013
4. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2013
5. Budsjettforslag for 2014
6. Fastsettelse av medlemskontingent.
7. Godtgjørelse til styret og revisor.
8. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret.
9. Valg.
10. Innkomne saker.

Styrets årsberetning og regnskap kan leses på velets hjemmesider www.gleinaasen.no Blir lagt ut der i løpet av uke 6. Om noen ønsker papirutgave ta kontakt med Elisabeth på 91367322

Når generalforsamlingen er hevet vil det bli informasjon om:
• infrastrukturprosjektet/kabelprosjekt. Se hjemmesider.
• innkommet forslag om hundegård. Dette ble ikke tatt opp som sak på generalforsamling da styret mener saken var for svakt utredet.

Viktig – snøbrøyting!

Røyken Kommune står for snøbrøyting i gatene, mens Øvre Gleinåsen Vel (ØGV) leier inn en ekstern aktør til å brøyte parkeringsområder. Her kommer det litt info etter en samtale med dette eksterne brøytefirmaet.

Det har mellom ØGV og brøytefirmaet blitt avtalt at snø som brøytes fra garasjeområdet i krysset Granliveien/Bjørnstadveien skal plasseres i en haug på gjesteparkeringen ved granittmuren ytterst i Granliveien. Det har fungert bra frem til i år, men i det siste har det vært utfordrende for brøytemannskapet å gjøre jobben sin pga parkerte biler. Hvis det står biler foran snøhaugen oppe eller nede ved gjesteparkeringen, vil det ikke bli brøytet. Hvis det står biler midt på parkeringsplassen eller altfor langt uti gaten, kommer ikke traktoren til, og det vil ikke bli brøytet. Dette kan også representere fare ved brann: Kommer ikke traktoren inn, vil heller ikke brannbilen klare å kjøre inn! Firmaet har ordre fra Røyken Kommune om at hvis det er fare for å dulte borti biler, skal de rygge tilbake og ikke fortsette.

Det er greit å parkere innerst ved siden av garasjerekken som har «ryggen» ned mot Granliveien. Men parkering lengre ute, på gjesteparkeringen over og under granittmuren, er forbudt om vinteren.

Hvis det er parkeringskaos pga snø, hjelper det ikke å sette bilen et sted traktoren trenger å kjøre. Da vil problemet eskalere. Finn et annet midlertidig sted å sette bilen, eller evt parker innerst i et hjørne slik at ikke hele området går glipp av brøytingen.

Det er ikke noe fast tidsrom hvor det blir brøytet. Hvis det kommer veldig mye snø, prøver mannskapet å brøyte om morgenen; ellers kan man forvente brøyting utpå ettermiddagen/kvelden.

Parkerer du langs veien utenfor huset ditt: Prøv å plassere bilen så nærme eiendommen som mulig.

Det er flere garasjer som står ubrukte. Hvis du som leser dette, har en som kan lånes ut eller evt leies ut: Kontakt Styret, så skal vi formidle informasjonen via disse nettsidene.