Årsberetning 2020

Her kommer en litt forsinket årsberetning for 2020

Styrets årsberetning 2020:

Styrets sammensetning 2020:

Leder: Bent Carlen,

Nestleder: Tore Sandvik

Sekretær: Katarina Aasgaard

Styremedlemmer: Rolf Olerud, Vera Kristiansen, Edle Steinåsen, Magdalena Peneva, Lars Erik Muri

Innleie. Kasserer: Kristian Hovdan Mong, Revisor: Bjarne Buøy

På grunn av koronasituasjonen ble det et annerledes år: Ingen vanlig dugnad, Ingen julegrantenning (Nissen måtte også være hjemme), Færre styremøter. Dette har nok preget arbeidet i 2020.

Ballplassen

Det er ikke gjort noe med selve plassen. Basketkurvene henger der fortsatt. «Hvileboden» er vedtatt fjernet, og gis bort til den som vil ha den.

Dugnad

Det ble ingen vanlig dugnad, men det ble satt opp containere til hageavfall som vanlig.

Lekeplass

Bålhytta ble reist, og det ser ut til at den fungerer fint. Foreløpig har styret ikke registrert hærverk. Hytta har vært brukt flere ganger til feiring av bursdager etc.

Lekeplassen er flittig brukt av barnefamiliene, og de nærmeste barnehagene tar seg en tur innom rett som det er.

Julegrantenning

Dessverre ble det ikke noen felles Julegrantenning i år, pga. smitterestriksjonene.

Andre aktiviteter

 • Styret er i løpende kontakt med kommunen om asfaltering og oppgradering av vann og avløp. I forbindelse med oppgraderingen og asfalteringen vil det bli laget nye stikkrenner, og ryddet opp i veikantene. Framdriften oppgraderes på facebooksiden til vellet.
 • Spørsmålet om å få lagt kablene i bakken i forbindelse med oppgraderingen ser ut til å bli vanskelig, da det ikke er snakk om å grave langs alle veiene på åsen. Kommunen jobber med andre løsninger.
 • Det ble ikke holdt noen organisert snegleaksjon, men utdelt sneglegift til de som har meldt seg etter melding på facebook.

Økonomi

Vi har ingen utestående velavgift for 2020

Kontakt kasserer ved betalingsproblemer eller behov for utsettelse. Vi utformer gjerne betalingsplaner, men dersom betaling uteblir uten at beboer tar kontakt eller svarer på telefon/døren/SMS, sender vi saken til inkasso. Velavgiften blir da ca.5 ganger dyrere.

Vi har blitt informert om at enkelte beboere ikke har nettbank. De som har kontaktet oss med dette ønsket, får en brevgiro som kan betales på tradisjonell måte.

Styremøter og generalforsamling

 • Styret legger alle møtereferater ut på www.gleinaasen.no. Det har vært 3 vanlige styremøter i 2020.
 • Generalforsamlingen ble holdt i februar (Før nedstengingen pga korona) Se referatet på nettsiden til vellet.

 

Annet

 • Det har tidligere blitt kjøpt inn en kantklipper på velets regning, så den er det bare å låne og ta et tak på lekeplassen (og andre fellesareal) ved behov.
 • ALLE må ta et ansvar for parkering og lagring av bygningsmateriell etc. i veiene. Det er store problemer i enkelte veier med å komme frem både for brøytemannskap og utrykningskjøretøy. Hvis brøytemannskapene ikke kommer frem, vil ikke veien bli brøytet på den runden.
 • Vi vil på det sterkeste oppfordre hver enkelt husstand til å ta en titt i sin egen hage i forhold til høye trær som stjeler utsikt/lys for naboer og som kan blåse overende.

 

Styret Øvre Gleinåsen vel

 

Vårrydding

Nå er containerne for hageavfall på plass. Krysset Almebakken/Gleinåsveien, krysset Almebakken/Mosebergveien og krysset Granliveien/Grettefjellveien.

Containerne blir stående fra tirsdag 4.mai til fredag 7.mai.

HUSK ! Containerne er bare beregnet på hageavfall.

Grillhytta på lekeplassen er ferdig.

Grillhytta/gapahuken på lekeplassen er ferdig som et fint tilskudd til lekeplassen.

Allerede nå har den vært flittig i bruk. Styret oppfordrer alle til å passe på så vi ikke opplever hærværk.

Opprustning av lekeplassen

De fleste har vel fått med seg at det foregår en opprustning av lekeplassen. Det er fylt på mer sand, deler av gjerdet er fornyet, og nå har materialene til lavo/hytte/gapahuk kommet.

Her er bilde av hytta

 

Hagerydding

Selv om det ikke blir noen vårdugnad i år, vil det bli satt ut containere på tre steder på åsen:
 • Krysset Gleinåsveien/Almebakken
 • Krysset Almebakken/Mosebergveien, evt. Almebakken/Grettefjellveien
 • Krysset Grettefjellveien/Granliveien
Vi understreker at containere BARE skal brukes til HAGEAVFALL !!
Hvis noen kaster annet enn hageavfall, vil det bety store utgifter for vellet.
Containerne vil bli satt ut 15.april og blir stående til 20.april.
Så til slutt ønsker vi alle en God Påske !🐣🐣🐣

 

Kabler, kloakk og asfaltering

 

Som nevnt på generalforsamlingen, har vi prøvd å komme i kontakt med kommunen vedr. asfaltering og tidsplan for evt. mulighet for å få lagt strømkabler etc. i bakken.  Da vi var Røyken kommune hadde vi kontakt med Viva om saken, og fikk til svar at asfaltering måtte vente på at man skulle grave opp for å fornye vann og avløpssystemet.

Nå har vi fått tilbakemelding fra Asker kommune:

Vann og avløp:

Kommunen skal lage temaplan i tredje kvartal i år. Usikkert om de vil grave opp eller bruke såkalt strømpe, altså inne eksisterende rør. Gleinåsen vil ligge langt framme i prioriteringen. Tidshorisont: 4 år til ferdigstillelse.
Uansett vil graving eller ikke ha konsekvenser for kabler i bakken fordi det er usikkert om vann og kloakk kan legges i samme grøft som strøm og tele.

Asfalt:
Når det gjelder asfalteringen er det mulighet for at det kan gjøres i løpet av året fordi det vil ta for lang tid å vente på ferdigstilling av vann og avløp.

Parkering

For en tid siden var vi i kontakt med Asker kommune om parkeringen på åsen.

De har nå vært på befaring, og vi har fått følgende tilbakemelding:

«Det blir tatt noen trafikksikringsgrep i veien i form av at vi nå skal være litt mer synlige med våre trafikkbetjenter i området og informere både med lapper og muntlig.

Etter dette tar vi vurderingen om at vi innfører sone parkering forbudt, fartsdemper etc. er riktig i dette området.

Dette kommer til å skje dynamisk, da det er noen regler og vurderinger vi må følge.»