Grillhytta på lekeplassen er ferdig.

Grillhytta/gapahuken på lekeplassen er ferdig som et fint tilskudd til lekeplassen.

Allerede nå har den vært flittig i bruk. Styret oppfordrer alle til å passe på så vi ikke opplever hærværk.

Opprustning av lekeplassen

De fleste har vel fått med seg at det foregår en opprustning av lekeplassen. Det er fylt på mer sand, deler av gjerdet er fornyet, og nå har materialene til lavo/hytte/gapahuk kommet.

Her er bilde av hytta

 

Hagerydding

Selv om det ikke blir noen vårdugnad i år, vil det bli satt ut containere på tre steder på åsen:
  • Krysset Gleinåsveien/Almebakken
  • Krysset Almebakken/Mosebergveien, evt. Almebakken/Grettefjellveien
  • Krysset Grettefjellveien/Granliveien
Vi understreker at containere BARE skal brukes til HAGEAVFALL !!
Hvis noen kaster annet enn hageavfall, vil det bety store utgifter for vellet.
Containerne vil bli satt ut 15.april og blir stående til 20.april.
Så til slutt ønsker vi alle en God Påske !🐣🐣🐣

 

Kabler, kloakk og asfaltering

 

Som nevnt på generalforsamlingen, har vi prøvd å komme i kontakt med kommunen vedr. asfaltering og tidsplan for evt. mulighet for å få lagt strømkabler etc. i bakken.  Da vi var Røyken kommune hadde vi kontakt med Viva om saken, og fikk til svar at asfaltering måtte vente på at man skulle grave opp for å fornye vann og avløpssystemet.

Nå har vi fått tilbakemelding fra Asker kommune:

Vann og avløp:

Kommunen skal lage temaplan i tredje kvartal i år. Usikkert om de vil grave opp eller bruke såkalt strømpe, altså inne eksisterende rør. Gleinåsen vil ligge langt framme i prioriteringen. Tidshorisont: 4 år til ferdigstillelse.
Uansett vil graving eller ikke ha konsekvenser for kabler i bakken fordi det er usikkert om vann og kloakk kan legges i samme grøft som strøm og tele.

Asfalt:
Når det gjelder asfalteringen er det mulighet for at det kan gjøres i løpet av året fordi det vil ta for lang tid å vente på ferdigstilling av vann og avløp.

Parkering

For en tid siden var vi i kontakt med Asker kommune om parkeringen på åsen.

De har nå vært på befaring, og vi har fått følgende tilbakemelding:

«Det blir tatt noen trafikksikringsgrep i veien i form av at vi nå skal være litt mer synlige med våre trafikkbetjenter i området og informere både med lapper og muntlig.

Etter dette tar vi vurderingen om at vi innfører sone parkering forbudt, fartsdemper etc. er riktig i dette området.

Dette kommer til å skje dynamisk, da det er noen regler og vurderinger vi må følge.»

 

Ny meny – Lenker

Nå har vi opprettet en ny meny: Lenker

Foreløpig er det lagt inn lenke til Asker kommunes hjemmesider.

Mer kommer etterhvert. Tar gjerne imot forslag til flere lenker.