Stenging av Grettefjellveien (nedre del)

Til orientering.

Grettefjellveien (nederste del) blir stengt for gjennomkjøring igjen på mandag 29.04.24 for fjerning av asfalt og fortau.

Nedre Gleinåsen vil fortsatte å holde stengt for gjennomkjøring.

Omkjøring vil bli skiltet, myke trafikanter vil komme seg trygt forbi.

Se kart under for ca. område som vil bli stengt., ingen avkjørsler til private eiendommer blir direkte berørt.