Spørreskjema til beboere i Øvre Gleinåsen Vel

Det ble på generalforsamling i februar 2024 stemt over et forslag som var kommet inn fra beboere på åsen. Forslaget omhandler

1. Utredning av muligheten for nedgraving av kabler som er i luftstrekk på Gleinåsen.

2. Utredning av muligheten for å samkjøre utskifting av anboringsklammere for de beboerne som måtte ønske dette, og helst i samkjøring med Vann- og Avløpsprosjektet som går på åsen fram til 2025. Se referatet fra generalforsamlingen på www.gleinaasen.no for detaljer.

Det ble besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal utrede forslaget og presentere dette for avstemming i en ekstraordinær generalforsamling.

Arbeidsgruppen består av:

  • Edvin Gunnerud, Gleinåsveien 8
  • Roger Lauritsen, Gleinåsveien 18
  • Terje Dag Johansen, Einerlia 14

Gruppen rapporterer til styret i velforeningen, og resultatene fra kartleggingsarbeidet vil presenteres her på velets nettsider.

Gruppen starter informasjonsinnhenting via spørreskjema sendt på mail til de beboere styret har mailadressen til, og i postkassen til de øvrige.

Spørreskjema til beboere i Øvre Gleinåsen Vel