Infomøte om VA-prosjektet på Gleinåsen

Infomøte om VA-prosjektet på Gleinåsen.

Det ble avholdt informasjonsmøte om vann- og avløpsprosjektet på Gleinåsen den 12.juni på Midtbygda skole. Det var mange som møtte opp og fikk svar på spørsmål de hadde om prosjektet. Kommunens prosjektledere informerte om fremdriftsplaner og praktiske forhold knyttet til gjennomføringen. Her finner du innleggene de holdt. Det vil bli et nytt infomøte senere på høsten, når kommunen har valgt entreprenør for oppdraget, og informasjon om dette blir lagt ut på nettsidene våre og Facebook-siden vår.

Skisse HB100

GLEINÅSEN Rehabilitering av vei, vann og avløp presentasjon

Skisse TB100

Mvh

Styret