Årsberetning 2020

Her kommer en litt forsinket årsberetning for 2020

Styrets årsberetning 2020:

Styrets sammensetning 2020:

Leder: Bent Carlen,

Nestleder: Tore Sandvik

Sekretær: Katarina Aasgaard

Styremedlemmer: Rolf Olerud, Vera Kristiansen, Edle Steinåsen, Magdalena Peneva, Lars Erik Muri

Innleie. Kasserer: Kristian Hovdan Mong, Revisor: Bjarne Buøy

På grunn av koronasituasjonen ble det et annerledes år: Ingen vanlig dugnad, Ingen julegrantenning (Nissen måtte også være hjemme), Færre styremøter. Dette har nok preget arbeidet i 2020.

Ballplassen

Det er ikke gjort noe med selve plassen. Basketkurvene henger der fortsatt. «Hvileboden» er vedtatt fjernet, og gis bort til den som vil ha den.

Dugnad

Det ble ingen vanlig dugnad, men det ble satt opp containere til hageavfall som vanlig.

Lekeplass

Bålhytta ble reist, og det ser ut til at den fungerer fint. Foreløpig har styret ikke registrert hærverk. Hytta har vært brukt flere ganger til feiring av bursdager etc.

Lekeplassen er flittig brukt av barnefamiliene, og de nærmeste barnehagene tar seg en tur innom rett som det er.

Julegrantenning

Dessverre ble det ikke noen felles Julegrantenning i år, pga. smitterestriksjonene.

Andre aktiviteter

  • Styret er i løpende kontakt med kommunen om asfaltering og oppgradering av vann og avløp. I forbindelse med oppgraderingen og asfalteringen vil det bli laget nye stikkrenner, og ryddet opp i veikantene. Framdriften oppgraderes på facebooksiden til vellet.
  • Spørsmålet om å få lagt kablene i bakken i forbindelse med oppgraderingen ser ut til å bli vanskelig, da det ikke er snakk om å grave langs alle veiene på åsen. Kommunen jobber med andre løsninger.
  • Det ble ikke holdt noen organisert snegleaksjon, men utdelt sneglegift til de som har meldt seg etter melding på facebook.

Økonomi

Vi har ingen utestående velavgift for 2020

Kontakt kasserer ved betalingsproblemer eller behov for utsettelse. Vi utformer gjerne betalingsplaner, men dersom betaling uteblir uten at beboer tar kontakt eller svarer på telefon/døren/SMS, sender vi saken til inkasso. Velavgiften blir da ca.5 ganger dyrere.

Vi har blitt informert om at enkelte beboere ikke har nettbank. De som har kontaktet oss med dette ønsket, får en brevgiro som kan betales på tradisjonell måte.

Styremøter og generalforsamling

  • Styret legger alle møtereferater ut på www.gleinaasen.no. Det har vært 3 vanlige styremøter i 2020.
  • Generalforsamlingen ble holdt i februar (Før nedstengingen pga korona) Se referatet på nettsiden til vellet.

 

Annet

  • Det har tidligere blitt kjøpt inn en kantklipper på velets regning, så den er det bare å låne og ta et tak på lekeplassen (og andre fellesareal) ved behov.
  • ALLE må ta et ansvar for parkering og lagring av bygningsmateriell etc. i veiene. Det er store problemer i enkelte veier med å komme frem både for brøytemannskap og utrykningskjøretøy. Hvis brøytemannskapene ikke kommer frem, vil ikke veien bli brøytet på den runden.
  • Vi vil på det sterkeste oppfordre hver enkelt husstand til å ta en titt i sin egen hage i forhold til høye trær som stjeler utsikt/lys for naboer og som kan blåse overende.

 

Styret Øvre Gleinåsen vel