Generalforsamling 17.02.

Velkommen til generalforsamling

Mandag 17.02. kl.19.00 på Midtbygda skole, storstua

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjennelse av innkalling til generalforsamlingen
  3. Styrets årsberetning for 2019
  4. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2019
  5. Budsjettforslag for 2020
  6. Fastsettelse av medlemskontingent
  7. Godtgjørelse til styret og revisor
  8. Valg
  9. Innkomne saker