Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling for Øvre Gleinåsen Vel

Mandag 22.oktober 2018 kl. 19.00

Sted: Midtbygda skole i storsalen

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
a. A: Valg av møteleder
b. B: Valg av sekretær

2. Godkjennelse av innkalling til ekstraordinær generalforsamlingen

3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

4. Valg av tellekorps

5. Avstemning om Snøbrøyting av parkeringsplasser, som igjen vil medføre økning av velkontingent med kr. 300,-/husstand

Flyer