Årsberetning, regnskap etc

Nå er årsberetning og regnskap for 2016 klart.

Regnskap 2016, budsjett 2017 og revisors beretning

Årsberetning 2016

Følgende innkommende saker skal behandles på generalforsamlingen 15. februar kl. 19.00 @ Røyken Ungdomsskole i kantinen:

 1. Deler av Paragraf 9 endres fra
  På generalforsamlingen velges foreningens styre, som skal bestå av 8 medlemmer. Det velges fortrinnsvis inn 4 nye styremedlemmer hvert år, og funksjonstiden er 2 år. Antallet kan fravikes dersom styremedlemmer flytter eller må trekke seg av andre grunner. Det tilstrebes kontinuitet i styret slik at ikke hele styret er på valg på en og samme generalforsamling.tilPå generalforsamlingen velges foreningens styre, som skal bestå av 6 medlemmer. Antallet kan fravikes dersom styremedlemmer flytter eller må trekke seg av andre grunner. Funksjonstiden er 2 år. For å tilstrebe kontinuitet, har styret mulighet til å forlenge funksjonstiden til medlemmer med ett år om gangen etter de obligatoriske to år.

  Deler av Paragraf 10 endres fra
  Styret er beslutningsdyktig når alle medlemmer av styret på minst 1 ukes varsel er innkalt til styremøte og minst 4 er tilstede.

  til

  Styret er beslutningsdyktig når alle medlemmer av styret på minst 1 ukes varsel er innkalt til styremøte og minst 3 er tilstede.

  Deler av Paragraf 13 endres fra
  Hvis årsbudsjettet overskrides med mer enn 20% av samlet medlemskontingent, plikter styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

  til

  Hvis årsregnskapet overskrides med mer enn 20% i forhold til årets budsjett, plikter styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

 2. På vegne av beboerne på Bjørnstadveien 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 må Øvre Gleinåsen Vel:

  a) Snarest kontakte Kommune/VIVA AS for å oppheve vedtak i januar 2017 om oppsetting av nye P-forbudt skilt i nederste del av Bjørnstadveien.

  b) Fremskynde arbeidet med å få opparbeidet flere parkeringsplasser på Gleinåsen, ref. eget punkt på styremøtereferat av 09.01.2017 for Øvre Gleinåsen Vel.

Og nederst minner vi på om at alle som melder seg på eFaktura (www.gleinaasen.no/efaktura) er med på å spare skogen for litt hogst.