Info rundt eFaktura

Det har kommet endel tilbakemelding rundt hvordan eFakturaen fungerer. Velet har ikke en såkalt OCR-avtale med banken (som koster endel mer), så første gang man skal motta eFaktura, går det ikke an å gjøre det direkte i nettbanken (KID vil ikke bli gjenkjent).

Når Velet sender første eFaktura til deg, vil du motta en SMS med følgende tekst: Øvre Gleinåsen Vel ønsker å sende deg efaktura. For mer informasjon se https://autoinvoice.visma.com/p/[numre og bokstaver] Mvh Visma AutoInvoice.

I tillegg får man en epost med subject (emne): Motta eFaktura i nettbank med endel informasjon.

Det som må gjøres, er å følge lenken i SMS eller epost, logge deg inn med din BankID, og godta fremtidig mottak av eFaktura fra Øvre Gleinåsen Vel. Dette må bare gjøres en gang.

Etter at det er gjort, er det bare å vente et døgn eller så, og så får du eFakturaen inn i din nettbank inklusive fakturavedlegg.

P.S. En del kunder har fått problemer med å betale i nettbanken pga en feil innstilling som var gjort før utsendelse av årets fakturaer. Dersom det kommer en feilmelding om at KID ikke er gjenkjent, må du dessverre slette eFakturaen og legge inn fakturaen på tradisjonell måte i 2017. Fra 2018 vil du allerede ha en aktiv eFaktura-avtale, og da vil fakturaen komme inn i nettbanken uten disse problemene. Litt trøbbel skal man ha når man innfører nye systemer, beklager dette!

Visma er forøvrig firmaet som Velet bruker for regnskapsføring og fakturering. Dette er et anerkjent, stort norsk firma.

Årsberetning, regnskap etc

Nå er årsberetning og regnskap for 2016 klart.

Regnskap 2016, budsjett 2017 og revisors beretning

Årsberetning 2016

Følgende innkommende saker skal behandles på generalforsamlingen 15. februar kl. 19.00 @ Røyken Ungdomsskole i kantinen:

 1. Deler av Paragraf 9 endres fra
  På generalforsamlingen velges foreningens styre, som skal bestå av 8 medlemmer. Det velges fortrinnsvis inn 4 nye styremedlemmer hvert år, og funksjonstiden er 2 år. Antallet kan fravikes dersom styremedlemmer flytter eller må trekke seg av andre grunner. Det tilstrebes kontinuitet i styret slik at ikke hele styret er på valg på en og samme generalforsamling.tilPå generalforsamlingen velges foreningens styre, som skal bestå av 6 medlemmer. Antallet kan fravikes dersom styremedlemmer flytter eller må trekke seg av andre grunner. Funksjonstiden er 2 år. For å tilstrebe kontinuitet, har styret mulighet til å forlenge funksjonstiden til medlemmer med ett år om gangen etter de obligatoriske to år.

  Deler av Paragraf 10 endres fra
  Styret er beslutningsdyktig når alle medlemmer av styret på minst 1 ukes varsel er innkalt til styremøte og minst 4 er tilstede.

  til

  Styret er beslutningsdyktig når alle medlemmer av styret på minst 1 ukes varsel er innkalt til styremøte og minst 3 er tilstede.

  Deler av Paragraf 13 endres fra
  Hvis årsbudsjettet overskrides med mer enn 20% av samlet medlemskontingent, plikter styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

  til

  Hvis årsregnskapet overskrides med mer enn 20% i forhold til årets budsjett, plikter styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

 2. På vegne av beboerne på Bjørnstadveien 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 må Øvre Gleinåsen Vel:

  a) Snarest kontakte Kommune/VIVA AS for å oppheve vedtak i januar 2017 om oppsetting av nye P-forbudt skilt i nederste del av Bjørnstadveien.

  b) Fremskynde arbeidet med å få opparbeidet flere parkeringsplasser på Gleinåsen, ref. eget punkt på styremøtereferat av 09.01.2017 for Øvre Gleinåsen Vel.

Og nederst minner vi på om at alle som melder seg på eFaktura (www.gleinaasen.no/efaktura) er med på å spare skogen for litt hogst.