Gammelt koaksnett kobles ned i disse dager

Til informasjon: BOF/Viken Fiber har hyret et svensk firma kalt Netcon som i disse dager kobler ned det gamle koaksnettet på åsen. Det er kun utvendig kabel som tas ned.