Status kabelsak

Vi har jobbet med dette siden 2011 og mye tid er lagt ned. Det startet med at Telenor gikk i spissen for å grave ned rør i den såkalte bussringen. Alle aktørene var med på dette, så vi vil ha store fordeler av det arbeidet som er gjort.

Etter vår anmodning fikk vi et kostnadsestimat fra Follo Nett (Energi1) og 2 entreprenørselskap, slik at vi skulle få en oversikt over kostnadene.

Vi har hatt en rekke møter med kommunen etter dette, med lite hell for fremdrift, spesielt siden kommunen mente at vann og avløp skulle inkluderes i prosjektet. Vi har i ettertid fått høre at vårt områdes vann og avløp ikke er dårlig nok til at dette blir prioritert. Så vi håpet på å komme videre, men kort tid etter dette oppløste Røyken Kommune teknisk etat og dannet en interkommunal etat sammen med Lier og Hurum som ble døpt VIVA. Dette medførte atter til nedprioritering av vår sak til tross for iherdig purring.

Røyken Kommune svarte på vår søknad om å få innvilget nye gatelys høsten 2013, og ved videre oppfølging ble dette bekreftet fra U. E. Knudsen i Røyken Kommune.

I juli 2015 fikk vi endelig kontakt med kommunen og vi gjennomførte et møte i slutten av juli. Her fikk vi beklagelser og forklaringer på hvorfor vi ble nedprioritert: Nytt selskap med nye folk etc. De vi hadde jobbet med i teknisk etat var ikke med videre inn i VIVA. Det ble levert et kostnadsestimat for å gi kommunen oversikt over hvor mye de skal garantere for oss, men dette ønsket de mer utdypende før de kan svare oss.

Slik står saken og derfor er det nå avgjørende at vellets medlemmer bestemmer om vi skal gå videre med både kommunen og involverte aktører. Altibox Viken Fiber er ute av dette prosjektet pga at de gjennomførte sin oppgradering rett før jul i 2015, så vi står igjen med Follo Nett (Energi1), Telenor og VIVA.

Det er stilt en del spørsmål om hva vi får igjen for denne oppgraderingen. Her er noen av fordelene:

1. Vi får bort alle kablene i luften, som ikke ser spesielt pent og moderne ut.

2. Ved å få bort luftstrekkene vil vi være mindre utsatt for overspenninger ved f.eks. tordenvær.

3. Vi får et oppgradert elektrisk forsyningsanlegg frem til hver husstand, som vil være mer fremtidsrettet i forhold til det utdaterte utstyret vi har i dag.

4. Nye gatelys i LED, som er med i den grønne linjen. Dette er mye mer energieffektivt og har en mye lengre levetid enn dagens gatelys.

Alt dette og sikkert mer vil helt klart være med på å øke verdien av boligene våre, og ikke minst vil hele området bli mer attraktivt og moderne. Dette liker de fleste når de er på utkikk etter nytt sted å bo.

Geir Iversen
Nestleder Øvre Gleinåsen Vel