Status i kabelsaken

Dette prosjektet har hatt lite bevegelse, men i slutten av juli i år, så fikk vi endelig til et møte med Ulf Erik Knudsen i Røyken kommune. Han beklaget på det sterkeste at vi ikke hadde blitt prioritert i senere tid. Når det interkommunale selskapet VIVA ble etablert, mistet vi våre kontakter i kommunen. Tidligere kontakter ble ikke med i det nye selskapet. Vi har hatt løpende kontakt inn i VIVA, men de på sin side hevdet at de må få en avklaring fra Røyken kommune.

Etter sommerferien har det vært lite kontakt med kommunen, men vi har fått beskjed om at vår sak blir fremmet i kommunestyremøte 1/10-15. Det som er viktig å poengtere i denne saken er at kommunen har nektet Viken fiber å grave på egen hånd. Dette fordi det er mest regningssvarende at alle aktørene blir med for å spare kostnader.

Viken fiber derimot har vært ganske pågående og bekrefter at vårt gamle koaxnett blir avviklet i utgangen av 2015. Med andre ord, det haster med å få på plass fiberinstallasjonen. Viken fiber har en del rør i bakken, men ikke inn i alle stikkveier. Vi skal ha møte med Viken fiber tirsdag 15/9-15, hvor vi sammen skal se på løsning for at alle abonnentene skal få mulighet for fiber.

Geir Iversen
Nestleder Øvre Gleinåsen Vel