Status i kabelsaken II

Vi har i dag hatt møte med Viken Fiber/altibox. Etter gjennomgang av vårt anlegg på Gleinåsen, så vil det bli satt i gang ny fiberinstallasjon. Det er mye rør i bakken, men der traseen ikke er gravd ut blir det gravd nye grøfter. Det blir også tilrettelagt slik at når neste etappe starter med Energi1, kommunens gatelys og eventuelt Telenor, så skal det være mulig å bruke samme trase.

Denne prosessen er ikke ment og integreres med noen av de andre aktørene nå, det er heller ikke sikkert at føringsveien blir den samme som den Energi1 kommer til å ta. Dessuten vil sannsynligvis grøften som fiberen legges i være for grunn i forhold til kravet til Energi1.

Viken Fiber må få gravetillatelse fra kommunen, men dette regner de med at er en formalitet. Når dette er i orden, vil prosessen starte. Viken fiber regner med at det nye nettet vil være ferdig i løpet av november måned.

Entreprenøren vil kontakte hver enkelt beboer for å få en så smidig fremføring som mulig til boligen.

Det vil bli utsend brev fra Viken Fiber til alle abonnentene om mulighet for å tilknytte seg det nye fibernettet.

Viktig for alle eksisterende BOF/altibox kunder som i dag har gammelt koaxnett, dette blir avviklet innen utgangen av 2015. Den som ikke har tegnet seg på listen over det nye fibernettet, vil måtte skaffe seg TV signaler fra andre leverandører.

Geir Iversen, Nestleder Øvre Gleinåsen Vel

Status i kabelsaken

Dette prosjektet har hatt lite bevegelse, men i slutten av juli i år, så fikk vi endelig til et møte med Ulf Erik Knudsen i Røyken kommune. Han beklaget på det sterkeste at vi ikke hadde blitt prioritert i senere tid. Når det interkommunale selskapet VIVA ble etablert, mistet vi våre kontakter i kommunen. Tidligere kontakter ble ikke med i det nye selskapet. Vi har hatt løpende kontakt inn i VIVA, men de på sin side hevdet at de må få en avklaring fra Røyken kommune.

Etter sommerferien har det vært lite kontakt med kommunen, men vi har fått beskjed om at vår sak blir fremmet i kommunestyremøte 1/10-15. Det som er viktig å poengtere i denne saken er at kommunen har nektet Viken fiber å grave på egen hånd. Dette fordi det er mest regningssvarende at alle aktørene blir med for å spare kostnader.

Viken fiber derimot har vært ganske pågående og bekrefter at vårt gamle koaxnett blir avviklet i utgangen av 2015. Med andre ord, det haster med å få på plass fiberinstallasjonen. Viken fiber har en del rør i bakken, men ikke inn i alle stikkveier. Vi skal ha møte med Viken fiber tirsdag 15/9-15, hvor vi sammen skal se på løsning for at alle abonnentene skal få mulighet for fiber.

Geir Iversen
Nestleder Øvre Gleinåsen Vel