Generalforsamling onsdag 11.03.15 kl 19.00

Onsdag 11.03.15 kl 19.00
Sted: Møtesal på brannstasjonen

Dagsorden:

1. Godkjennelse av innkalling til generalforsamlingen.
2. Styrets årsberetning for 2014
3. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2014
4. Budsjettforslag for 2015
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Godtgjørelse til styret og revisor
7. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
8. Valg
9. Innkomne saker:

  • Forslag om endring av vedtekter
  • Opparbeidelse av parkeringsplasser i krysset Granliveien/Bjørnstadveien ved Grette driftstasjon
  • Honorar til personer utenom styret for å utføre oppgaver for styret.

Om noen ønsker papirutgave av forslag til nye vedtekter/årsberetning etc ta kontakt med Elisabeth på 91367322

Når generalforsamlingen er hevet vil det bli informasjon om infrastrukturprosjektet/kabelprosjekt.

Dokumenter: