Oppdatering infrastruktur-prosjektet

Styret har dessverre ikke oppnådd tilstrekkelig rask fremgang i forhold til Røyken Kommunes deltagelse i prosjektet til at vi kan ta saken opp på generalforsamlingen nå i februar 2014. Røyken kommune ønsker å vurdere sin deltagelse i form av finansiering av ny gatebelysning sammen med en mulig renovering av vann og avløpsnettet. Kommunen har ventet på en ekstern konsulentutredning angående dette, og denne forventes nå å foreligge i januar 2014. Styret er i løpende kontakt med kommunen og vi søker løsninger som kan muliggjøre prosjektoppstart i 2014.

Styret har innhentet to uavhengige tilbud på graving av kabelgrøfter. Disse avviker ikke mye fra hverandre så vi mener at vi har en god oversikt over kostnad på dette punktet. Styret har også kommet i en god dialog med Telenor gjennom deres lokale entreprenør Relacom. Relacom går for tiden gjennom Telenor’s behov og interesser i prosjektet og vi forventer en snarlig avklaring mot denne aktøren.

Fra tidligere har vi fått avklart prosjektets forhold til Energi1 og BOF/Altibox. Energi1 har gitt oss et totalt kostnadsoverslag på det EL-tekniske samt beregnet grøftetraseer/gravebehov.

Det gjenstår forhandlinger med alle parter om kostnadsdeling, men dette må utstå til Kommunen er klar med sin deltagelse.