Kommentarer rundt regnskapet 2017

Revisor har bedt styret om å redegjøre for sin egen kompensasjon. Tallene ligger i resultatet for 2017 (se side 2).

  • Styregodtgjørelsen i 2017 er på kr 20 100. Dette er en overskridelse på kr. 100 i forhold til budsjett.
  • Julegave, julebord og møtemat er tilsammen på kr 7 516. Dette er en overskridelse på 2516 i forhold til budsjett.
  • Styregodtgjørelsen for 2016 er, som varslet på forrige generalforsamling, tatt med i resultatet for 2017 pga vi ønsker at fra 2018 skal årets resultat inkludere årets styregodtgjørelse. I tidligere år har dette blitt utbetalt året etter «opptjening», hvilket har gjort at det har vært utfordrende å følge opp budsjettet. Konsekvensen er at i resultatet for 2017 har vi utbetalt kr 23400,- «ekstra» versus budsjett, til styret som var i 2016. Denne korreksjonen var en engangsforeteelse og i 2018 vil vi være tilbake til en utbetaling i slutten av året og kan forholde oss til årets budsjett. Dette vil altså gjøre det mye enklere å holde seg til budsjett fra 2018. Hadde dette ikke blitt gjort, ville regnskapet for 2017 gått i pluss.
  • Revisor har ønsket at vi synliggjør bortfall velkontingent for styremedlemmer. Dette vil inkluderes i budsjett og regnskap fra 2018, og vi har derfor revidert budsjettet for 2018.

Innføring av digitalt regnskapssystem har vært litt «prøv og feil». For å forbedre oppfølging av budsjettet, vil styret fra 2018

  • Ta i bruk en budsjettmodul i regnskapsprogrammet. Dette gjør at vi til en hver tid har oversikt over faktiske tall versus budsjett.
  • Selv dekke all overskridelse av «Sosialt styret» og «Godtgjørelse til styremedlemmer»

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at velets inntekter har gått opp de to siste årene grunnet søknader vi har utformet og fått godkjent, og en mer progressiv innkreving av medlemsavgiften.

Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling

For Øvre Gleinåsen Vel

Tirsdag 20.februar 2018 kl. 19.00

Sted: Røyken Ungdomsskole i kantinen

Dagsorden:

1. Valg av møteleder

2. Godkjennelse av innkalling til generalforsamlingen.

3. Styrets årsberetning for 2017

4. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2017

5. Budsjettforslag for 2018

6. Fastsettelse av medlemskontingent

7. Godtgjørelse til styret og revisor

8. Vedtektsendring

a. Endre antall styremedlemmer fra 6 til 8

9. Parkering

a. Forslag til endring av Gjesteparkering til allmenn parkering

b. Forslag til parkeringsplan

c. Uregistrerte biler på vellets eiendom fjernes for eiers regning

10. Valg

11. Innkomne saker

Styrets årsberetning og regnskap legges ut på hjemmesidene i løpet av uke 6. Om noen ønsker papirutgave ta kontakt med Geir på 91637747

Husk saker til generalforsamlingen må komme til styret innen utgangen av januar.

Flyer (pdf)

Husk at hvert medlem kan ha med seg maks en fullmakt (Vedtektene: §6 Stemmerett).

Julegrantenning 3. desember

Velkommen til julegrantenning!

I tradisjon tro skal vi ha juletre på lekeplassen. Dette må ha lys, og disse må vi tenne med musikk og sang!

Sted: Lekeplassen
Når: Søndag 3.12 kl 17:00

Det blir servert gløgg, saft og pepperkaker, nisseorkesteret kommer, og kanskje nissen? Kommer du?

P.S Vi har ikke værforbehold, grana tennes uansett

Flyer

Øvre Gleinåsen Vel har fått facebookside

Øvre Gleinåsen Vel har fått facebookside i samarbeid med facebookgruppa Geinåsen. Vår facebookside/gruppe er en lukket gruppe for de som bor på Gleinåsen, fortrinnsvis de som er medlemmer av vellet, men folk som leier her er også velkomne til å melde seg inn og kommentere.

Når vi har sammenlignet acebookinformasjonen til de som har søkt, og fått godkjenning som medlem med listene til kasserer, ser det ut til at noen som ikke bor på Gleinåsen er meldt inn i facebookgruppa gjennom venner. Vi gjør ikke noe med det nå, men kommer til å være strengere, bl.a. å be om adresse før godkjenning heretter.

Forøvrig er det mye nyttig informasjon å få både fra sidene til Øvre Gleinåsen Vel, og Gleinåsen.

Følg med !