Stenging av Grettefjellveien (nedre del)

Til orientering.

Grettefjellveien (nederste del) blir stengt for gjennomkjøring igjen på mandag 29.04.24 for fjerning av asfalt og fortau.

Nedre Gleinåsen vil fortsatte å holde stengt for gjennomkjøring.

Omkjøring vil bli skiltet, myke trafikanter vil komme seg trygt forbi.

Se kart under for ca. område som vil bli stengt., ingen avkjørsler til private eiendommer blir direkte berørt.

Spørreskjema til beboere i Øvre Gleinåsen Vel

Det ble på generalforsamling i februar 2024 stemt over et forslag som var kommet inn fra beboere på åsen. Forslaget omhandler

1. Utredning av muligheten for nedgraving av kabler som er i luftstrekk på Gleinåsen.

2. Utredning av muligheten for å samkjøre utskifting av anboringsklammere for de beboerne som måtte ønske dette, og helst i samkjøring med Vann- og Avløpsprosjektet som går på åsen fram til 2025. Se referatet fra generalforsamlingen på www.gleinaasen.no for detaljer.

Det ble besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skal utrede forslaget og presentere dette for avstemming i en ekstraordinær generalforsamling.

Arbeidsgruppen består av:

  • Edvin Gunnerud, Gleinåsveien 8
  • Roger Lauritsen, Gleinåsveien 18
  • Terje Dag Johansen, Einerlia 14

Gruppen rapporterer til styret i velforeningen, og resultatene fra kartleggingsarbeidet vil presenteres her på velets nettsider.

Gruppen starter informasjonsinnhenting via spørreskjema sendt på mail til de beboere styret har mailadressen til, og i postkassen til de øvrige.

Spørreskjema til beboere i Øvre Gleinåsen Vel

VA-prosjektet: Oppstart av arbeid i Granliveien

Oppstart av arbeid i Granliveien. Planlagt oppstart er til uke 11. Det skal etableres nytt overvannsledning og stikkrenner forbi private avkjøringer på
nordside av veien. Under anleggsperioden veien vil ha redusert fremkommelighet.
Vi prøver å holde veien åpen for trafikk, men det blir svært begrenset adkomst i
perioden 07:30 til 17:00, venting må regnes med.

Helle informasjonen om oppstart av arbeid i Granliveien her

Bruk av midlertidige p-plasser er begrenset til de som blir direkte
påvirket av arbeidene. Se mer info nedenfor.

VA-prosjektet: Oppstart av arbeid i Seljefare

Følgende infobrev angående oppstart av arbeid i Seljefaret er sendt digitalt til alle huseiere i Seljefaret. Det vil også legges i postkassa deres i løpet av dagen i dag. Det forventes oppstart i uke 11, dvs 11.03.2024.

Midlertidige parkeringsplasser
Det skal etableres midlertidige parkeringsplasser med mulighet for lading. Det blir
noen reserverte plasser merket med skilt. Plassene er beregnet kun for de berørte
huseierne i denne fasen. Se første side av dette brevet.

Oppstart av arbeid i Seljefaret(veddlegg her)

Flere ble oppringt vedrørende rystelsesmåle

Hei.
Jeg har fått tilbakemelding fra flere som har mottatt telefon vedrørende rystelsesmålere og bilder av mur/tak/vegg. Styret tok en telefon til Jarle Guldbrandsen, som har kontaktet flere på åsen. Info om dette skulle vært sendt ut av Asker Kommune i forkant, noe som tydeligvis ikke har skjedd. Det er jo beklagelig!
Målinger gjøres for å avdekke eventuelle skader som kan oppstå når det sprenges i bakken, for å gjøre plass til infrastruktur.
Her kommer info styret har mottatt nå i ettermiddag:

Hei!

Sender mail som avtalt på telefon.

En besiktigelse/tilstandskontroll gjennomføres ved bygningene systematisk gjennomgås med videokamera. Alle overganger mellom vegger, gulv og tak filmes. Ved å se etter sprekker og andre skader på bygningsstrukturen dokumenteres tilstanden på bygningen.
De viktigste delene av bygningene som dokumenteres er bærende konstruksjoner fra kjeller og oppover, samt alle trappehus og søyler. Bygningene blir kontrollert og filmet både innvendig og utvendig.
Data fra tilstandskontrollen oppbevares i henhold til Datatilsynets retningslinjer og tas kun frem fra arkivet dersom en tvist skulle oppstå.

Tilstandskontroll er frivillig. Vi vil informere om at ved å avstå fra tilstandskontroll vil man kunne stille svakere ved en eventuell skadesak.
Ta kontakt hvis du/dere lurer på noen.

Jarle Gulbrandsen
FREKVENTIA AS
M: (+47) 913 46 099
E: jarle.gulbrandsen@frekventia.no